Občané

Kliknutím na odkaz stáhnete soubor pro vzdálené připojení k vašemu PC.
Po uložení soubor ve formátu zip rozbalte (Winrar, Winzip, atd.), spusťte a řidte se instrukcemi v programu.

Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer Vzdálená pomoc

 

  • Banner
  • Banner